Detski drehi ptitsa

Истинската опасност от експлозия е в случай на прашене на въздуха с различни видове прах. Следователно те могат да бъдат дървесен прах, фин въглищен прах или прахови бои. В успеха на голям ум, малките зърна от прах с различен произход могат да се присъединят към експлозията. Възможно е запалването да е продиктувано от открит огън, електрически искри, електростатични токове или елементи на машини, които се нагряват до висока температура.

За да се намали рискът от експлозия и експлозия, са необходими инсталации за обезпрашаване, като най-високата ефективност на инсталациите за събиране на прах се осигурява от местни изпускателни тръби, които могат да бъдат под формата на самоносещи рамена, издънки или стрехи, които се правят близо до източника на замърсяване. Всеки прашен клъстер трябва да се отстранява редовно, така че да не достига преместването и повторното утаяване на праха. Също така се нуждаете от редовно изпразване на контейнера за прах.

Инсталациите за отвеждане на прах трябва да бъдат солидарни с принципа на atex. Вентилаторите и филтрите са регулирани, което е добро с настоящите стандарти. Инсталирането на atex (atex инсталация в основната версия се представя от взривни панели, които съдържат взривозащитен филтър. Филтрите могат да се използват за еднократна употреба или могат да се използват повторно.Експлозията на прах в конструкцията причинява разделянето на мембраната, експлозивни газове се произвеждат в атмосферата по такъв начин, че да не се повреди филтъра.

Незадължителното оборудване за системи за извличане на прах може да включва методи за гасене на искри или нови системи за гасене на искри на фона на инсталацията с използване на въглероден диоксид. Възвратните клапани трябва да бъдат разположени на вентилационните канали, изпратени към филтъра. Целта на амортисьорите е да се предотврати разпространението на пламъка вътре в инсталацията.