Fiskalen kasov aparat za detsa smoby

Предприемачите, които провеждат икономическа кампания, в която използват средства за регистрация, трябва да се погрижат за много изисквания. Една от тях е целта да има хартиени ролки с копия на квитанции през периода, определен в удобен регламент, който с 2013 г. е удължен.

https://erozon-m24.eu/bg/Erozon Max - Подарете си сексуален маратон благодарение на уникална рецепта!

До 31 декември 2012 г., съгласно Наредбата на министъра на финансите от 2008 г., е в сила преходен период, според който трябва да се спазват копия от разписките, фискалната нужда за период от две години. От началото на 2013 г. съхранението на приходите от касовия апарат се променя и се удължава за пет години. Данъкоплатците, регистрирали продажби на касови апарати през 2013 г., следва да съхраняват копия на разписки, документиращи продажбите за 2012 и 2011 г., докато по-ранни копия на разписки могат да бъдат окончателно унищожени. Но те трябва да се грижат и архивираните копия от приходите от 2013 г. трябва да се спазват до 2018 г., поради последното, че петгодишният период се кредитира с края на календарната година, в която изтича срокът за плащане на данъка.Защо е необходимо да се съхраняват копия на фискални квитанции за пет години? На първо място, тъй като времето за ограничаване на данъчното задължение е само пет години.Има много притеснения дали архивирането на копие от квитанции чрез кредити за период наистина е полезно. Въпреки това, Министерството на финансите смята, че петгодишното време е да се определи правилността на данъчните плащания. Копия от приходите са единственото доказателство, което документира продажбите, част от неговата стойност и данъчни ставки.Заслужава да се отбележи обаче, че макар законодателят да е посочил конкретно ниво за архивиране на копия от ролки с фискални касови бележки, той не посочва качеството, в което те трябва да бъдат скрити. Най-евтините фискални касови апарати в Краков съхраняват хартиени касови бележки. По-важните с разширения модул са възможността за архивиране на електронни разписки. Трябва също да се помни, че дори фактът на ликвидация на стопанска дейност по никакъв начин не освобождава предприемача от законово задължение да съхранява копия от касови бележки.