Fiskalen kasov aparat

В самото начало самата трябва ясно да се разбере, че пренебрегването и неспазване на конкретната дата на задължителния преглед на нашия касов апарат абсолютно неудобни резултати в необходимостта да се върнат на т.нар облекчаване на срока на (в брой покупката. Заслужава да се отбележи, че този вид санкции са изложени на тези данъкоплатци, които обаче в рамките на три години, считано от момента на встъпването в длъжност на запис не е направено - по задължителен, а също и в рамките на срока - Cash заявление за задължителна проверка. Нека да кажем, между другото, че такъв преглед се извършва от подходящата служба.

Без съмнение задължителното преразглеждане на касовия апарат трябва да се превежда поне веднъж на всеки две години. Вие също трябва да имате за това какво, разбира се, тези две години означава в бизнеса. За точното изчисление то трябва да се счита за начална точка, това е денят, в който са се състояли касите или действителният ден от техническата проверка.

Ето защо данъкоплатците, когато купуват пари в брой, могат (и дори трябва да вземат предвид в текста на необходимостта от прегледа двугодишен период от момента, в който устройството е фискализирано. Разбира се, тази фискализация се извършва от специалист, специализиран в съвременната тенденция. От поредицата самият процес на фискализация се основава на конкретно начало на фискалния модул на касовия апарат.

Така че, преди да купите касов апарат, си струва да разберете дали в полския център получавате оторизиран сервизен център, който можем да създадем, като въведем в търсачката подходяща парола като "касов апарат".

Задължителното преразглеждане на касовия апарат по същество е въпрос на няколко неща. Военнослужещият на първо място извършва одит по отношение на състоянието на печатите на даден касов апарат. Той ги моли да се синхронизират със записите в сервизната книга. Специалистът също така контролира цялостното състояние на касата. Оценява дънната платка, финансовата памет и фискалния модул. Същевременно тя също така проверява правилността на дисплея за купувача. Освен това той проверява касовата програма и версията на програмата в текста на съответствие със записите - отново - в областта на касовия апарат. И накрая, техникът вписва официалния резултат от прегледа - с потенциални изисквания и наблюдения - за сервизната работа.Цената за прегледа е от сто до двеста злоти - за пари.

Ако щяхме да наречем цялата тази операция технически преглед, тя би могла да е живяла малко подвеждаща. Защо? Това е така, защото по време на инспекцията се разглеждат само тези устройства, които директно плащат за нищо ново като проверка на оборота. Има една и съща посока на прегледа.

Задължителното преразглеждане на касовия апарат е това, което плащате, за да се грижите внимателно, за което си заслужава да обърнете специално внимание.