Kasov aparat i faktura

Всички данъкоплатци, които са задължени да регистрират продажбите на стоки и услуги с помощта на касовия апарат, напълно разбират ситуацията от последния, колко подробни изисквания трябва да изпълняват и обслужващите устройства. Сред тези изисквания е необходимост от периодичен технически преглед на касовия апарат. Какво тогава идва от кога трябва да бъде построено? Какво представлява фискалният касов апарат и техническият преглед? За това.

Заедно с Закона за ДДС, касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този етап е разширен. Такъв преглед е изграден от доброто обслужване. Преди 1 декември 2008 г. техническите прегледи на касовите апарати нарастват до годишен срок. В принципа на действащите в момента правни актове, касовите апарати трябва да подлежат на технически преглед на всеки две години след фискализиране или от последния преглед. При успех, когато данъкоплатецът не успее да извърши такова плащане, той или тя е подложен на санкции. Тук говорим, наред с другото, за налагането на глоба на данъкоплатеца за данъчно престъпление, тъй като въпросът за не подчиняване на касовия апарат на периодичен преглед се третира като неправилно съхраняване на книгата. Такава обосновка произтича от точка 61 § 3 k.kš.Възниква въпросът, в чиито ръце се грижи подобен преглед? Разбира се, гледането на крайния срок в последния пример се придържа към данъкоплатеца, но не и към сайта. Собственикът на Novitus delio cash register следва да уведоми за това услуги на съответната дата на прегледа. От своя страна служителят на билетен кабинет, в съответствие с § 31, ал. 4 закона относно касовите апарати следва да извършват задължителна техническа проверка на касата в 5-дневния сезон с молбата.Данъкоплатецът следва също да помни, че неспазването на крайния срок за задължителни прегледи на касовия апарат води до необходимостта от връщане на отстъпката от датата на нейната покупка. На данъкоплатците се налагат такива санкции, които в сезона от три години, считано от датата на започване на вписването на продажбата на стоки / услуги, не са създали в настоящия момент касов апарат за технически преглед от съответната служба.За да обобщим, си струва да припомним, че потребителят е отговорен за запазването на датата на прегледа.