Kasov aparat poznan

Заслужава да се отбележи какво е обслужването на касовите апарати: фискализация на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички ремонти, извършени по време на гаранционния срок и след изтичане на гаранцията, и необходимата поддръжка. Освен това сервизният агент на касовия апарат плаща за записите за сервизна работа и декларира фискализацията на касовия апарат в САЩ.

Фискалните касови апарати предлагат допълнителни услуги на своите потребители: обучения от нивото на касов апарат и още по-голямо внимание към доброто програмиране на търговски наименования и цени на PTU.

По време на задължителните технически проверки сервизният техник извършва следните действия:- оценява статуса на печата на касовия апарат и тяхното сътрудничество с текстове в служебната позиция и документацията за обслужване,- проверява програмата на касата, нейната версия, сътрудничеството със субтитрите в документацията за работа и обслужване на касовия апарат,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено в рамките на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касата, фискалната памет, важен съвет и фискален елемент в съответствие със строителните материали,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа заедно с препоръките се записва в чл.

Trivia:1. Необходимо е да се изпълнят необходимите технически прегледи и когато потребителят на банката прекрати ролята ни или по неизвестна причина е спрял да записва движения върху фискалната сума, но не е регистрирал касовия апарат.2. По време на техническия преглед се оценяват структурните компоненти на касовия апарат, които отговарят за регистрирането на покупките и чийто неправилен живот може да повлияе на изчисляването на лошия данък. По този начин, по време на прегледа, сервизният техник не търси грешки, които достигат до касата, нито проверява дали новите елементи на устройството, например механизма, отговорен за печатането, захранването, работят добре. Разбира се, клиентът може да поиска сервизен техник да провери състоянието на касовия апарат и да съобщи увредените предмети, но след това те ще изпълняват функции извън техническия преглед.