Kasovi aparati prez 2018g

Чрез използването на касата се изпълнява задължението за продажба на фискални. Това решение се използва в строги търговски и сервизни обекти, където няма нужда от управление на складове. С помощта на касата можете да отпечатвате обобщени отчети за продажбите, както и подробни отчети.

Касовите апарати с електронно копие позволяват отпечатване на мнения, включително копия от ежедневни фискални отчети и копия от всички разписки или от определен ден. Преди да закупим касовия апарат, трябва да вземем решение или в бъдеще няма да има нужда да свързваме касовия апарат към компютъра. Това е настоящият основен сега в сезона на касите. Не някой касов апарат може да работи с компютър, четец на кодове или дори чекмедже, така че си струва да уговорите консултанти, преди да купите пари в смисъл на избора на подходящото устройство. Острият касов апарат, предназначен за търговски обекти, може да работи с нови устройства.

Касовите апарати от средния сегмент и системата могат лесно да бъдат свързани към компютъра, на който е зареден с търговски софтуер. Продажбите се извършват с помощта на касов апарат, за да се създаде актуализация на инвентара в лаптопа, в началото е да се четат продажбите от касата. Аналогично с текущите продукти или промените в запазените цени. Първо въвеждаме промени в програмата за продажби, след това транспортираме до валутата. Продажбите могат да се извършват в касата с изключен компютър. В зависимост от софтуера, разписката за продажбата или разписката колективно. В това решение всички продукти имат директен изход в склада, така че базата е доста голяма, за да се ускорят продажбите е необходимо да се използват четци на баркодове в касата, а също и на компютъра, за да се улесни въвеждането на стоки в склада. Въпреки това, преди да изберете касов апарат и програма, трябва да се възползвате от вниманието на специалисти, които ще изберат добра ситуация въз основа на нуждите.

Във всяка търговска единица обичайният касов апарат и компютърът могат да бъдат променени с ново решение, базирано на POS компютър с сензорен екран, на който се зарежда търговският софтуер. Компютърът трябва да бъде избран до принтера, така че касата да има екран в ръка и разпечатан бон.