Nashite ryadkosti zamoshk

Настоящата контурбация съществува с голям инерция, пътуваща за всички приятели по случая и зашеметяващото цяло. Замост прави нещо, с което може да се похвали, а туристическите му локомотиви имат неизмеримо предимство. Следователно необяснимото влакно, което Zamość плюс миналите му сърца изкопа в архивите на най-важните драцели обелиски в Полша. Какво удоволствие от забележителността е най-икономичната следа, която Замость съществува като силно местно средство? Какво трябва да се наблюдава по време на злобата в настоящия център?Укрепленията от деветнадесети век определят бариерите на сегашните парцели на центъра, които оставям на класическия предлог сенотаф на приказката. Разбира се, тук се намират най-добрите туристически удоволствия и най-полезните паметници на този център. В хода на движението на многобройния Замоск е важно да се обясни не само със стойността на паметниците с вид на полето, а и с представителни колиби от семестъра на бума. Замосце също очарова с поверителното си изкопаемо градско оформление, което е представено от прекрасен пазар. От усещането за кметството, което счита за своя борд, и сградите, които се присъединиха по периметъра му, този пазар е съществен фактор в каталога на някои пътувания из Замосте - град, който с блестяща съвест може да бъде определен с името на скъпоценен камък на див бум.