Obiknoveno kult na bieszczady karierata v hutsvitse

Те убеждават с очарователни гледки и пищна фауна. След това Bieszczady е ослепителен приоритет на приключенията за последните, които обичат моминския период да прогонят активно съществото. Къде трябва да погледнете? За тези, които се стремят да се зарадват, като се разхождат, но да се поинтересуват за проблема с фауната и геологията, интересна тема на батута ще бъде кариерата Хуцвице. Защо да отидете на местния педагогически път?Природата и геоложката пътека в кариерата на Хуцвице печелят предпазливост от няколко мотива. Не само бившият хабитат обикаля световните изследователи тук, но и фантастичен фактор за гледане, но и изключителен изблик на карпатския флиш с 80 центала. Почти епоха е достатъчна, за да навлезе в морализиращия път. В този период можете да нападнете не само пейзажа на открития карпатски флайс, но и неземните купонджии. Споменатата кариера нараснала кариера със сигурност неограничава впечатлението за всички гости. Сегашното чуждестранно място печели увереност в увещанието и придвижването в района на сегашната кариера за всичко, което геологията и природата панегирист са вълнуваща сцена.