Poluchavane na angliyski

Всеки от нас знае едно малко парче хартия, което получаваме от касата след пазаруване. Малко хора обаче знаят какви данни за разписката от касата всъщност са добри за нас, също и на какво място може да бъде открита, да не говорим за това, което наистина съществува в нея.

Първото нещо, което се появява, е цената на продукта - и несъмнено е особено успешна асоциация. Самата цена на покупката не винаги е всичко. Рекламите в сметката на касата ни показват какво, освен цената на един продукт, се основава на сумата, която искаме да платим при касата. С други думи, в допълнение към цената с вече включен марж, сумите на отделните данъци се изразяват като процент и общите разходи, които са включени в цената на продуктите.

Това е само началото. Друг важен фактор на разпечатката е адресът на магазина, където също са закупили своя данъчен идентификационен номер (NIP. Познавайки тази връзка, ние ще знаем към кого да се свържем, ако купим например повредена техника или ако трябва да вземем обратно храната с изтекъл срок на годност. Дори мястото на продажбата да не е обикновено, освен това има кабина за мобилни телефони с хот-доги, в този материал ще намерим адреса на седалището на данъкоплатците и ще можем да го намерим лесно.

Рекламите в касовата бележка също ни показват конкретно време на продажба. Затова вероятно е напитка от гледна точка на потребителя с най-характерните елементи. Благодарение на него, доказателството за покупка ясно показва кога са го подготвили и незабавно решава въпроса за възможните неясноти пред необходимостта от подаване на жалба. Само благодарение на това влизане процесът на ремонт на гаранционните мебели е точно толкова прост.

В допълнение към съдържанието, предназначено основно за купувача, данните за касовите бележки са от значение и за данъчните служби. Провеждането на бизнес кампания се използва с необходимостта да се плащат данъци. От сегашния смисъл номерът му се отпечатва на всички разписки, което позволява по-лесен контрол в случай на необходимост от направата му.Друг елемент, който си струва да се детайлизира, е описанието на средствата, за които е уредена транзакцията - тоест стойността или разплащателната карта. Той значително опростява управлението на счетоводството и отчитането на ефектите в данъчната служба.Както можете да видите, рекламите на касовата сметка са парадоксално много практични. По-важното - не само за един, който поема икономическа кампания, но същото за офисите и най-вече - самият потребител.