Prah ciop

Psoridex

В заводите и производствените зали хората често използват машини, чиято работа причинява излъчване на малки, фрагментирани частици, които насочват праха към помещенията. Дългосрочната практика в опрашването вероятно ще бъде изключително уморителна за здравето на служителите. Някои видове опрашване имат токсично влияние върху човешката система. В допълнение, неблагоприятните последици от опрашването върху хората влошават тяхната ефективност в създадената работа. Понякога опрашването се свързва и със запалими или експлозивни газове, прах и изпарения, които могат да причинят експлозия, която може да доведе до загуба на живот или здраве.

За да се предотврати това, препоръчително е да се вземат инсталации за извличане на прах. Прахосмукачките или промишленото обезпрашаване е механизмът, чрез който прах, димни газове и други промишлени изпарения, които са окачени във въздуха, се обработват от помещенията. Съоръженията за обезпрашаване трябва да се използват за постигане на правилата за здраве и безопасност и за подпомагане здравето на работниците. Краят на обезпрашаващите инсталации е локален изпускателен тръбопровод. Те трябва да се държат възможно най-близо до източника на опрашване, така че замърсителите да се заличават сега на фона на техния произход. Съвременният ключ няма да се разпространи във всички стаи. В допълнение към елиминирането на праха от въздуха, промишлената деаерация придава тази рециркулационна константа. Инсталациите за отвеждане на прах имат решения, ограничаващи емисиите на вредни частици и фини частици в атмосферата.

Когато избирате и управлявате промишлена система за обезпрашаване, помислете за някои много важни правила. На първо място, отделните елементи на системата за обезпрашаване не могат да генерират електростатични заряди - сегашният метод е най-популярният метод да доведе до експлозия на запалими газове. Вентилационните канали, които са задължителни в инсталационния склад, трябва да бъдат изработени от теми, особено устойчиви на корозия и абразия. Изключително значими има повече от плътност на връзките. Благодарение на него планът работи по-ефективно, прави го по-ефикасно и може да създава енергия за по-дълго време без срив. Течовете са полезни в резултат на ерозия, която може да предизвика точки в живота на системата, така че те трябва лесно да бъдат елиминирани.