Risk ot pozhar

Задачата на електростатичното заземяване е да се намали рискът от експлозия на запалими вещества в резултат на електростатична искра. Той е широко разпространен в отдела за транспорт и преработка на запалими газове, прахове и течности.

Електростатичното заземяване може да бъде нова форма. Най-леките и донякъде сложни модели се побират със заземяващата скоба също от кабела. По-развитите и технологично усъвършенствани са оборудвани със система за защита на заземяването, благодарение на която е допустимо да се дозира или транспортира продукта, когато заземяването остава рационално свързано.

https://v-forte.eu/bg/Varyforte - Отървете се от варикозни вени и се насладете на красиви крака!

Електростатичните заземявания обикновено се дават по време на товарене или разтоварване на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

В продукта на резервоарите за пълнене или изпразване с различно съдържание (например резервоари с прахове, гранули, течности могат да се създадат опасни електростатични заряди. Източникът на тяхното състояние също е да се смесват, изпомпват или пръскат запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контакт или прехвърляне на отделни частици. Количеството на електрическия заряд ще бъде ограничено до електростатичните свойства на повърхностите, които влизат в контакт един с друг. В резултат на директен и бърз контакт с заземяване или незаредена цел може да се създаде къс токов импулс, който да се вижда в структурата на искрите.Липсата на грижа за изхвърлянето на искри може да доведе до запалване на сместа от газ и въздух, което се доказва от експлозия или лоша експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.