Zhivot na kasov aparat

Всеки предприемач, който възнамерява да продава продукти или услуги за работа на финансови лица, които не провеждат икономическа кампания, трябва да може да направи касов апарат. Той не взема предвид дали продавачът е платец на ДДС, или е подал оставка от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали задължително трябва да записва количеството на продажбите, които оперира. В случай на малки продажби, извършвани рядко, понякога е по-добре да се въведат записи в статистиката на продажбите, които не са документирани. Освобождаване от необходимостта от наличие на касов апарат са представени в Наредбата на министъра на финансите от 4.11.2014 г. в ситуация на освобождаване от задължението за съхраняване на регистри в касови апарати.Нека се погрижим за факта, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване на до 90% от нейния брой, но не повече от седемстотин злоти. Добро удобство, също и за купувача, когато е и предложителят, ще бъде добър конфигуриран касов апарат или такъв, който представлява пълен каталог на предлаганите стоки или услуги. За потребителя голямото предимство на този случай е фактът, че той ще получи разписка, която ще предложа като възможна основа за връщане.

Основата за операцията в касата ще бъде фискализирането на касовия апарат. В какво вярва? Ето защо това е единствената и необратима процедура, която означава постоянно назначаване на данъчен идентификационен номер на данъкоплатците към фискалния модул. Разбира се, можем да закупим и касов апарат, за да не налагаме фискализация, в крайна сметка такъв касов апарат може да се използва само за работа в нефискална система. Много е важно фискализацията на хазната да се извършва от опитен техник, за успех на грешката ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

За важни задължения с касов апарат, трябва да отпечатате билета и да го предавате на потребителя всеки път, когато прави покупка, и да отпечатва дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Все още трябва да се мисли за задължителния преглед. Тя трябва да бъде създадена след 24 месеца от използването на касовия апарат. В същото време трябва да съхраняваме подобни постъпления и отчети: законодателят въвежда задължение за предприемачите да съхраняват копия от ролки и дневни доклади за период от пет години, разписки за две години (от края на данъчната година. Важно съображение е и фактът, че след пет години предприемачът задължително трябва да замени модула на касовия апарат.